سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیوشا مصطفی پور – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کارآموزان چالوس
محمود درویش صفت – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد کارآموزان چالوس

چکیده:

نام تجاری از جمله دارائیهای نامشهود هر شکرت است که منبع بالاترین ارزشهاست. نام تجاری دارایی شرکت است که باعث افزوده شدن ارزش محصول نهایی می شود. نام تجاری شامل شهرت محصول، وعده های شرکت، کیفیت ادراک شده و ارزشهایی است که شرکت نمایندگی آن را بر عهده دارد. یک نام تجاری قوی حد اقل به مصرف کنندگان می گ وید که چه انتظاری از یک محصول می توانند داشته باشند. در سالهای اخیر نام تجاری در صنعت لبنیات ایران بسیار مورد توجه قرار گرفته است و بسیاری از خریداران نیز در هنگام خرید به نام و نشان تجاری محصول بسیار توجه می نمایند. در تحقیق حاضر به بررسی نام و نشان تجاری شرکت هموطن پرداخته شده است. به منظور بررسی ارزش ویژه نام و نشان تجاری در این شرکت، تحقیقی توصیفی از نوع پیمایی صورت گرفته است که جامعه آماری آن مشتریان محصولات هموطن در سطح شهر رودهن می باشند. ا ین تحقیق بر آن است تا نشان دهد که عوامل مدل آکر (آگاهی، کیفیت ادراک شده، وفاداری به برندو تداعی برند) و ارزش ویژه نام و نشان تجاری چه تأثیری در ذهن مصرف کنندگان لبنیات هموطن دارد و در انتها نشان می دهد که بین ع وامل مدل آکر با نام و نشان تجاری هموطن رابطه مستقیمی وجود ندارد.