سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد سالار معینی – دانشیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه ذوالفقاری فراجرد – کارشناس آموزش و پرورش کرمان

چکیده:

به منظور تعیین ارزش تغذیه ای ضایعات خرما (خرمای کامل، خرمای بی هسته، هسته و تفاله خرما) از ۲۰ قطعه خروس بالغ لگهورن استفاده شد. مقادیرانرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی ،(TME و AME) تصحیح نیتروژن شده آنها (AMEn و TMEn) و قابلیت هضم ظاهری و حقیقی ماده خشک هر یک از ضایعات خرما به روش تغذیه اجباری (روش تغییریافته سیبالد) تعیین شد. نتایج نشان داد که خرمای کامل وبدون هسته از ارزش غذایی بالاتری برخودار هستند ( AMEn به ترتیب ۲۸۶۰ و ۳۰۷۷ کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک) در حالیکه هسته و تفاله خرما فیبر خام زیاد و انرژی بسیار پایینی دارند (AMEn به ترتیب ۶۹۸ و ۱۸۱۵ کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک)، لذا به نظر نمی رسد در تغذیه طیور قابل استفاده باشند.