سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی حسینی – مربی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

مقاومت در برابر لغزندگی از عوامل مهم در ایمنی راه ها است. بافت سطح روسازی یکی از مهمترین عوامل در تعیین و ارزیابی مقاومت لغزندگی رویه راه محسوب می شود. بافت سطح راه را بر اساس دو پارامتر طول موج و عمق به چهار سطح مختلف بافت ریز، بافت درشت ، بافت بزرگ وناهمواری تقسیم می شوند که تنها دو بافت ریز و درشت در مقاومت لغزندگی سطح راه مؤثر هستند. بافت ریز مستقیماً به خصوصیات سنگ بر می گردد ودر اثر مرور زمان و عبور بار ترافیک بسته به جنس سنگ تا حدود زیادی از بین می رود. بافت ریز در روابط مقاومت لغزشی در قالب PSV )ارزش صیقلی سنگدانه( دیده می شود. در این تحقیق با توجه به اهمیت بافت ریز مصالح در مقاومت لغزندگی، کیفیت بافت ریز مصالح سنگی تحت صیقل در دستگاه APM با استفاده از دستگاه آونگ انگلیسی (BPT) مورد بررسی قرار گرفته و سپس مدل های پیش بینی بین مقاومت مصالح در برابر ضربه و مقاومت لغزندگی آنها ارائه شده است