سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه کریمی اورگانی – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
کامران کرایی – کارشناس درآمدها معاونت حفاظت و بهره برداری منابع آب خوزستان

چکیده:

تالاب بین المللی شادگان با مساحتی بالغ بر ۵۳۷۷۰۰ هکتار به عنوان تنهاتالاب ثبت شده در کنوانسیون رامسر در خوزستان می باشد به رقم اهمیت و ارزشهای والای اکولوژیکی بیولوژیکی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تالاب و وابستگی ۵۰۲۲ خانوار روستایی و ۳۰۰ خانوار شهرنشین به تالاب این تحقیق به بررسی ارزش ماهیان اقتصادی در تالاب شادگان پرداخته و سپس با استفاده از روش قیمت – بازار M.P.M اقدام به تعیین ارزش خدمات بازاری دریک اکوسیستم طبیعی نمود. همچنین دراین تحقیق پس از مطالعات مقدماتی با تکمیل پرسشنامه و انجام مصاحبه روش نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده در ایستگاه های تعیین شده در محدوده شهرهای آبادان، شادگان و بندرامام و با توجه به معیارهای هزینه – سودبخش اقدام به تعیین ارزش و سود اقتصادی گردید.