سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو سلامت نیا – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
سیدمنصور منوری –
علیرضا اقبالی –

چکیده:

بازیافت یکی از عوامل اصلی مدیریت پسماند محسوب می گردد. هر چه اقدامات بازیافتی محکم تر و قاطعانه تر باشد،بازیافت مواد می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. شناخت ترکیب کمی و کیفی زباله برای ارزیابی و تدوین برنامه های مدیریت پسماندشهری ضروری است .در این پژوهش ضمن استفاده از آنالیز فیزیکی اجزای پسماند و با تکیه بر داده های سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ سازمان بازیافت شهرداری آبادان، با کاربردشاخص های ارزیابی اقتصادی نظیر ارزش فعلی خالص(NPV ) به ارزیابی اقتصادی پروژه پسماند خانگی شهرستان آبادان اقدام شده است . نتایج این پژوهش حاکی از آن است که NPV با نرخ بهره پایین (زیر ۱۶ درصد) مثبت است و پروژه بازیافت پسماندهای خانگی شهرستان آبادان با تزریق اعتبارات حمایتی دولت دارای توجیه اقتصادی می باشد.