سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب ابودردا – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسل
الهام مشکل گشا – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد تهران مرکز- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسل
زهرا مشکل گشا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان

چکیده:

ارزشها معیار اصل برای انتخب و ارزیابی رفتار هستند (روکاچ ۱۹۷۳ و آشوارتز ۱۹۹۴). ویسمون، اسکات و لیمونت (۱۹۷۷) پیشنهاد می کنند که شناخت ارزشها در بازاریابی می تواند در تحلیل و تقسیم بازار، برنامه ریزی تولید، تبلیغات و … اثر گذار باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ارزشهای شخصی و رفتار تماشاگران ورزشی بود. این تحقیق به وسیله ۲ پرسشنامه از لی شی گای (۲۰۰۷) اجرا شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (آمار توصیفی، مانووا و رگرسیون چند متغیره). روش تحقیق آینده نگر و از نوع توصیفی پیمایشی است و از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس استفاده شده است. تعداد ۱۰۰ نمونه از افراد علاقمند به ورزش انتخاب شدند که از این تعداد ۹۲ نفر پرسشنامه خود را برگرداندند. یافته ها نشان می دهند که ارزشهای شخصی می توانند رفتار مصرفی تماشاگران ورزشی را تا حدی پیش بینی نمایند. این تحقیق کاربردهایی در تئوری رفتار مصرف کننده ورزشی ایجاد و رفتار تماشاگر ورزشی را به صورت کاملتری بررسی می کند. نتایج اطلاعات مفیدی برای بازاریابان ورزشی، اسپانسرها و … فراهم می آورد.