سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود فرزانه نژاد – فوق لیسانس مدیریت دولتی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده:

بانکها که انجام دادن عملیات پولی و تسهیلاتی را بر عهده دارند ، مانند هر سازمان و مؤسسه دیگر برای رسیدن به اهداف معینی فعالیت می کنند . حصول به این اهداف توسل به اقدامات گوناگون در زمینه های مختلف و متعددی را ضروری می سازد .بهمندوبهمنی ، ۱۷۳۱ ( از جمله این اقدامات این است که ، پیشتازان نظام بانکی کشور می کوشند تا با گزینش یکی از ارزشهای مورد نظر مشتریان و ارائه دلخواه و عالی آن ، انتظارات مشتریان را در سطح بالا نگهدارند ، بگونه ای که رقبای دیگر از رسیدن به آن ناتوان باشند . دراین راستا پژوهشی در سال ۱۷۳۱ در بانک صادرات اصفهان جهت بررسی ارزشهای مورد نظر مشتریان به منظور افزایش سوددهی بانک از دیدگاه مشتریان و کارکنان بانک صادرات شهر اصفهان انجام گردید ، که در ادامه مراحل انجام آن و نتایج ارزشمند این پژوهش آورده شده است.