سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عقیق کیانی – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی جلیلیان – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
علی شیرخانی –
ایرج رضایی – جهاد کشاورزی اسلام آباد غرب

چکیده:

رقم مناسب و تاریخ کاشت از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد کیفیت ذرت درهر منطقه می باشد به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام مختلف ذرت آزمایشی درسال زراعی ۱۳۸۸ درمزرعه تحقیقاتی اسلام آباد غرب کرمانشاه انجام گرفت آزمایش به صورت کرتهای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید دراین ازمایش دو تاریخ کاشت ۱خرداد و ۱۵خرداد به عنوان فاکتور اصلی و تعداد۱۳هیبرید ذرت هیبرید جدید به عنوان فاکتورفرعی اجرا گردید نتایج این بررسی نشان داد صفات ارتفاع بلال و ارتفاع بوته درتاریخ کاشت معنی دار نبود هیبرید ۱۲۶۳*۷۵۰۱۵ بیشترین ارتفاع تا بلال و هیبرید ksc260 بیشترین ارتفاع بوته را داشت