سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
عیسی محمودصالح – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

اجرایی نمودن دستاوردهای دانشگاهی بصورت پروژه های عمرانی گامی مهم درراستای پیشرفت هرمملکتی خواهد بود این مقاله درهمین باب تنظیم گردیده است بعضی برتریها و نقاط ضعف بتن خود متراکم درمقایسه با بتن معمولی درمقالات گذشته آورده شدهاست با اجرای ۸ پایه پل با بتن خودمتراکم درشهر کرمان می توان به مزیت های بتن خودمتراکم درمقایسه با بتن معمولی ارتفاع بتن ریزی و جدانشدن دانه های بتن خود متراکم تا ارتفاع ۹ متری را افزود با توجه به این خصوصیت بتن خودمتراکم می توان از قالب بندی با ارتفاع تا ۹ متری استفاده نمود درنتیجه سرعت قالب بندی و بتن ریزی و سرعت ساخت سازه ها بتنی با بتن خود متراکم افزایش خواهد یافت.