سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید تایوردیلو – دانشیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

عبورازمسیرهای آبی همواره یک چالش بزرگ درعلم مهندسی عمران به شمار می اید که همواره بجای عبور ازمسیرهای طولانی مورد تقاضا قرارمیگیرد یک روش مناسب ازمیان سازه های رایج که برای عبورازمسیرهای آبی طولانی پیشنهاد میشود تونلهای غوطه ورمیباشند که توسط کابل مهاردرکف دریا مهارمیشود تونل غوطه ورروشی نو برای عبورازمسیرهای آبی میب اشد باتوجه به منافع محیطی و اقتصادی که دارد توجه زیادی را به خودش جلب کرده است این مقاله به بررسی ارتعاش تونل های غوطه ور تحت بارگذاری لرزه ای ناشی ازحرکت تکیه گاهی می پردازد. همچنین تاثیر جرم افزوده ناشی ازارتعاش سازه درسیال را بررسی می کند تاثیر همزمانی و غیرهمزمانی زلزله برروی سازه بررسی شده است درنهایت پوش منحنی جابجایی لنگر برش برای ارتعاش همزمان و غیرهمزمان تکیه گاه باهم مقایسه گردیده است.