سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهرام نوایی نیا – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا فیوض – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ناصر صفائیان حمزهکلایی – کارشناس ارشدعمران سازه

چکیده:

ارتعاش آزاد ورقهای حلقوی خواص متغیر FGMs) واقع بربستر الاستیک براساس تئوری الاستیسیته و در محیط حرارتی مورد بررسی قرارگرفته است با فرض توزیع توانی خصوصیات مواد و وابستگی خواص مادی به دما معادلات حرکت با استفاده ازا صل هامیلتون بدست آورده شده و با روش دیفرانسیل کوادریچر DQM حل شده اند همگرایی و دقت بسیار بالای روش نشان داده شده است اثر اختلاف دما پارامترهای هندسی و همچنین اثر بستر الاستیک مورد بررس قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که افزایش اختلاف دمای محیط و افزایش سختی بستر الاستیک به ترتیب سبب کاهش و افزایش فرکانسهای ارتعاش ورق خواهند شد.