سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اصغر جعفری – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ، تهران، ایران
مرتضی فتح آبادی – دانشجوی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی تهران

چکیده:

در این مقاله ارتعاشات تیر ساخته شده از موادFGM کوپل شده با لایه های پیزوالکتریک عملگر و سنسور بررسی شده است . بارگذاری از نوع بار متحرک با سرعت ثابت می باشد. میدان جابجایی بااستفاده از تئوری مرتبه اول برشی تیرها ۱ بدست آورده شده و معادلات حاکم بر حرکت تیر با استفاده از اصل همیلتون استخراج گردیده است . شرایط مرزی مکانی کی دو انتهای تیر از نوع تکیه گاهساده در نظر گرفته شده است . برای حل معادلات حرکت تقریب سری فوریه برای توابع مکانی، با استفاده از برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB انجام یافته است . فرکانسهای طبیعی با نتایج نرم افزار Abaqus مقایسه شده است . در بخش ارتعاش اجبا ری تحت بار متحرک نتایج با نتایج خلیلی و همکاران [ ۱] مقایسه گردیده است. در این مقاله اثر افزایش ضریب بهره بر فرکانس پایه تیر و اثر افزایش سرعت بار متحرک بر خیز تیر بررسی شده است . از دیگر نتایج بررسی اثر فرکانس تحریک بار متحرک بر خیز تیر می باشد که در این مو رد یک فرمول تقریبی برای محاسبه فرکانس بحرانی بار متحرک با سرعت ثابت ارائه شده است