سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرنوش شیرین – کارشناس حفاظت کار
سیدامین جزایری – مسئول ایمنی شرکت فولاد اکسین خوزستان
محمد ترک پوربیگلریان زاده – کارشناس تضمین کیفیت شرکت فولاد اکسین

چکیده:

ارتعاش یک عامل فیزیکی است که اگرازحد مجاز بیشتر شود به عنوان یک عامل زیان آور فیزیکی درمحیط کار محسوب میگردد و بالطبع اثرات نامطلوب برروی انسان و محیط خواهد داشت لذا با توجه به این امر تصمیم گرفته شد که درکارخانهمحل کار خود ابتدا تجهیزاتی که به وجود آورنده ارتعاش می باشند شناسایی و سپس ایستگاه های کاری را که درمحدوده این تجهیزات قرار دارند را مشخص نماییم درکارخانه نورد ورق عریض ماشین استند تجهیزی است که به علت ماهیت کاری خود ایجاد کننده ارتعاش می باشد ودراین ناحیه اتاق کنترل استند و اتاق جلسات بعنوان دو ایستگاه کاری درنظر گرفته می شوند درمجاور تجهیزاستند و اتاق جلسات میزان مواجهه نفرات با ارتعاش تمام بدن ودراتاق کنترل میزان مواجهه نفرات با ارتعاشات دست و بازو و تمام بدن توسط دستگاه ارتعاش سنج svan958 مورد اندازه گیری قرارگرفت