سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صیاد بریری – دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
محمدجواد کتابداری –
زهره حقایقی –

چکیده:

مطالعه حاضر به حل معادلات ارتعاشات ورق کیرشهف (کلاسیک) به شکل مستطیل و با ضخامت متغیر با استفاده ازDTM روش تبدیل دیفرانسیل) اختصاص دارد.در مقاله حاضر فرکانس اساسی یک ورق با ضخامت متغیر ابتدا از روش تقریبی ریلی محاسبه گردیده، و پس از آن، و برای یافتنفرکانسهای طبیعی بالاتر از روش تبدیل دیفرانسیل بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این دو روش مورد مقایسه قرار گرفته است.در ادامه، در مبحثی جداگانه به بررسی خطای گرد کردن تبدیل دیفرانسیل پرداخته شده و تأثیر تعداد جملات بسط بر روی دقت جواب ها در پنج فرکانس اول مورد بررس قرار گرفته است. جواب ها نشان میدهد که این تبدیل یک روش تحلیلی مناسب برای حلارتعاشات ورق (با ضخامت متغیر) میباشد و این قابلیت را دارد به طور گسترده و با دقت بالا برای حل مسائل پیچیده تر مورد استفاده قرار گیرد