سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن فراهی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابان زدایی
احمد پهلوانروی – اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل
اکبر فخیره –
عباس میری –

چکیده:

مناطق خشک و نیمه خشک درعرضهای ۲۰تا۴۵درجه شمالی و جنوبی واقع شده اند کشور ایران نیز دراین منطقه واقع شده است که به کمربندجهانی فرسایش موسوم است شناسایی این مناطق به عنوان اصولی ترین و بنیادی ترین کار محسوب میشود منطقه تاسوکی – شیله با مساحت ۱۳۱۶۶۰ هکتاروسعت درجنوب شرقی سیستان قرارگرفته و دارای اقلیمی نامساعد و خشک می باشد که طوفانهای شن و ماسه و حرکت تپه های ماسه ای از عوامل تهدید کننده آن محسوب می شود وقوع خشکسالی درمنطقهمورد مطالعه و به تبع آن کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن دریاچه هامون و همچنین وجود بادهای ۱۲۰ روزه شرایط مناسبی جهت فرسایش بادی و وقوع طوفانهای گردوخاک فراهم آورده است دراین مناطق رخساره های فرسایش بادی بارخان بارخانوئید و بارخانهای عرضی وجود دارد بررسی های بعمل آمده شامل مراحل جمع آوری اطلاعات محلی از فرسایش بادی بررسی و مقایسه عکسهای هوایی تصاویر ماهواره ای مربوط به دوره های مختلف زمانی بررسی مرفولوژی عمومی تعیین واحد تپه های ماسه ای و بررسی خصوصیات بادهای فرساینده منطقه و نمونه برداری از رخساره ها و انجام آزمایشات گرانولومتری مرفوسکوپی و کانی شناسی می باشد با استفاده از اطلاعات گرانولومتری سرعت استانه فرسایش هریک از رخساره ها تعیین شد.