سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محمد احدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
سمیه خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیکی
هدا آیت – عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد
فرحناز مردانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

سقطهای مکرر خودبخودی یکی از پیچیدگی های رایج دربارداری میباشند که دلایل گوناگونی موجب آن می شود از آن جمله میتوان به دلایل ژنتیکی عفونت مشکلات غدد درون ریز و سیستم ایمنی اشاره کرد تکوین اولیه جنیندرلوله های رحمی اویدوکت صورت میگیرد و فاکتورهای مختفی از جمله فاکتورهای رشد گلیکوپروتئین ها و فاکتورهای رویانپرور از آن ترشح شده و تکوین رویان را تحت تاثیر قرارمیدهند فاکتور رویان پرور ETF3 که مجموعه از پروتئین کمپلمان C3,مشتقات آن بخصوص iC3b می باشد موجب رشد تروفوبلاست رویان و بیان ژنهایی میشوند که درجنین زایی و حفره سازی درجنین موثر هستنددرناحیه پروموتور ژن c3 عناصر پاسخ دهنده مختلفی وجود دارندکه از آن جمله می توان ۲ ناحیه پاسخ دهنده استروژن ERE را نام برد استروئیدهایی مانند استروژن و پروژسترون درمراحل اولیه تکوین جنین همراه با تولید c3 ترشح می شوند و با اثربرناحیه پروموتور این ژن سبب افزایش بیان C3 میگردند دراین تحقیق با فرض اینکه وجود پلی مورفیسم دردوناحیه ERE میتواند با سقطهای خودبخودی مکرر درماه های اول بارداری مرتبط باشد به جمع آوری نمونه خون از ۴۰ زن مراجعه کنده به مرکز ناباروری پرداختیم