سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه دشتکی – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد
بهنام نمیرانیان – دانشکده نساجی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد

چکیده:

در این تحقیق رفتار قالبپذیری منسوجات بیبافت سوزنزنی مورد بررسی قرار گرفت. امروزه استفاده از قابلیت قالبپذیری پارچه یک روش جدید برای تولید پوشاک میباشد. در روش قالبپذیری درزها حذف میشوند و به عبارتی درتولید پوشاک بدین روش از درز استفاده نمیشود. روش قالبپذیری در صنعت اتومبیل سازی نیز زیاد مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور هفت نمونه پارچه بیبافت پلیاستر سوزنزنی با ساختار متفاوت (عمق نفوذ سوزن- سرعت تولید لایه -سرعت سوزنزنی) تهیه شد. خصوصیات مکانیکی نمونهها شامل مدول کششی (در جهت طول، عرض و ۴۵ درجه)، سختیخمشی (در جهت طول و عرض) و مدول برشی اندازهگیری گردید. همچنین به منظور بررسی رفتار قالبپذیری با ایده گرفتن از دستگاه قالبپذیری چن، لو و تایار یک دستگاهی اتوماتیک طراحی و ساخته شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که کلیه پارامترهای مکانیکی و فیزیکی اندازهگیری شده تاثیر معناداری بر روی قالبپذیری دارند.