سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یعقوب صهبانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
جواد اشجاری – استادیار، آبهای زیرزمینی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
اکبر چشمی – استادیار، زمین شناسی مهندسی، دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران
خشایار سلگی – مدیر پروژه پرده آببند سد سیمره، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

سد سیمره به منظور کنترل سیلاب و تولید انرژی در استان ایلام بر روی رودخانه سیمره احداث شده و در حال آبگیری می باشد. تا آخرین زمان گردآوری دادههای استفاده شده در این تحقیق، سطح تراز آبگیری شده تا حدود ۴۰ متر بالاتر از بستر جاری رودخانه است. موضوع نشت یکی از مسائلی است که بعد از آبگیری سدها مورد توجه و کنترل دائمی بوده و سد سیمره نیز از این دیدگاه مورد توجه میباشد. هدف از این تحقیق بررسی پتانسیل نشت از مخزن سد با استفاده دادههای سطح تراز آب، آبدهی چشمهها و پارامترهای شیمیایی است. بررسیها نشان میدهد که یال شمالی تاقدیس در ارتباط هیدرولیکی با مخزن است، اما یال جنوبی بطور بسیار محدود و نامفهومی این ارتباط را نشان میدهد که برای تشخیص آن انجام مطالعات تکمیلی در ترازهای بالاتر آبگیری مخزن مورد نیاز است.