سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه روشنی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تبریز
مریم تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

اقلیم فرایندی پویاست که در مقیاس زمانی و مکانی تغییر می کند بخشهای زیادی از کره زمین تغییر پذیری را بصورت بخشی از اقلیم عادی خود در دوره ها ی کوتاه و بلندمدت تجربه می کند تغییر اقلیم و خشکسالی های پیاپی باعث تشدید خشک شدن پهنه های آبی موجود می شوند از طرفی چنانچه این دریاچه ها رو به خشکی بگذارند خود تبعات ناشی از تغییر اقلیم را افزایش خواهند داد هدف از این مقاله بررسی نوسانات سطح آب دریاچه در ارتباط با روند بارش و شدت و فراوانی خشکسالی ها از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۰۵ بود دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار DIP به بررسی سالهای پیک خشکسالی قبل و بعد از سال ۱۹۸۰ پرداخته شد و بدین منظور از شاخصهای DI,PNI,SPI استفاده شد.