سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

غزال اقتصادی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
محمدرضا حمیدی زاده – استاد دانشکده شهید بهشتی

چکیده:

امروزه استفاده ازتفکر خلاقانه و توجه به نظرات کارکنان و کارشناسان درسیستم ها و ساختارهای مختلف سازمانی و تولیدی به عنوان عامل و راهبردی درراستای رفع مسائل و مشکلات موجود درتصمیمات و استراتژیهای سازمانی می باشد توجه به بهبود درتصمیمات و استراتژی های سازمانی به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های مدیران اجرایی می باشد اما دراین میان بوجود اوردن یک ارتباط منطقی و مناسب میان تفکرات و استراتژیهای خلاقانه و سایر سیستمها و راهبردهای مورد استفاده درسازمان میتواند این استراتژی ها به عنوان ابزاری قوی و کارا در سازمان ها مطرح نماید این مقاله به بررسی ارتباط میان تفکر خلاقانه و سیستم های مدیریت کیفیت می پردازد.