سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان مهدی پور – کارشناس انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران
نیکلاس علی لیبر – مدیر پژوهشی انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران
محمد شکرچی زاده – سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده ی فنی دانشگاه تهران
کامران امینی – عضو مرکز تحقیقات بتن و ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

در این مقاله تاثیر پارامترهایی نظیر نسبت طول به قطرl/dو درصد حجمیVf) الیاف پلیپروپیلن و شیشه برروی جمعشدگی آزاد، خواص مکانیکی و رفتارشناسی کامپوزیت سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق الیاف پلیپروپیلن نسبت به الیاف شیشه در کنترل جمع شدگی کامپوزیتهای سیمانی خودتراکم مسلح به الیاف عملکرد بهتری داشتند. همچنین تاثیر ده برابر شدن مقدار الیاف شیشه برای دستیابی به مشخصات رفتارشناسی و مکانیکی قابل قبول در کنار کنترل مناسب جمعشدگی نسبت به الیاف پلیپروپیلن چشمگیر بوده است