سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسن ملااسمعیلی دهشیری –
مرتضی صامتی –
مجید صامتی –

چکیده:

کمبود سرمایه از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است. در دنیای امروز که کشورها در جهت رسیدن رشد و توسعه اقتصادی بالاتر با هم در رقابت هستند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یک راهکار مناسب و کارآمد برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری مطرح می باشد. در این تحقیق سعی شده تا اثر گذاری دو متغیر ثبات سیاسی و سرمایه انسانی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری تابلویی و تحلیل توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس برای ۱۸ کشور در حال توسعه طی دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ تحلیل گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده اینست که واکنش FDI نسبت به ثبات سیاسی مثبت و واکنش سرمایه انسانی به FDI و رشد اقتصادی مثبت است بدین معنا که ثبات سیاسی بر چذب FDI تأثیر مثبت دارد و FDI و رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر سرمایه انسانی دارند.