سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیانپور – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، مرکز تحقیقات تکنولوژی و دوام بتن دا
پیام وثوقی –

چکیده:

مقاومت فشاری بتن رایجترین پارامتر کنترل کیفیت در کارهای اجرایی و مهمترین پارامتر طراحی سازه های بتنی می باشد. در این مقاله به بررسی رابطه مقاومت فشاری بتن با برخی پارامترهای مرتبط با آن مانند سختی سطحی، سرعت امواج فراصوت و میزان تخلخل پرداخته می شود. در حالت کلی رابطه مشخص و ثابتی میان مقاومت و پایایی بتن نمی توان برقرار کرد، اما در این مقاله نشان داده می شود که در صورت ثابت بودن جنس مصالح اولیه مورد استفاده می توان ارتباطی را میان مقاومت فشاری و جذب آب بتن مشاهده کرد. در این راستا با انجام آزمایش های مقاومت فشاری، چکش اشمیت، سرعت امواج فراصوت، جذب آب حجمی کوتاه مدت و جذب آب سطحی اولیه بر روی نمونه های کارگاهی به بررسی ارتباط میان نتایج آنها و مقایسه آن با نتایج حاصل از نمونه های آزمایشگاهی مختلف پرداخته خواهد شد.