سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مازیار آزادبه – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
امیر کلانتری – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

تحت شرایط سرویس دهی، برخی از قطعات تف جوشی شده تولیدی به روش متالورژی پودر به صورت متناوب در معرض بارهای مکانیکی قرار می گیرند و از این رو رفتار آنها تحت چنین شرایطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاهش میزان تخلخل و گرد شدن آن ها و متعاقباً افزایش سطح مقطع قابل تحمل بار، افزایش خواص مکانیکی و متعاقباً بهبود رفتار آنها را در شرایط سرویس دهی سبب می شود. در این پژوهش مدول یانگ دینامیکی قطعات فولادی کروم- مولیبدن دار تولید شده به روش متالورژی پودر تحت شرایط مختلف ساخت با آزمون ساده و غیر مخرب استفاده از امواج آلتراسونیک اندازه گیری شد و میزان سطح مقطع قابل تحمل بار قطعات نیز از طریق شکست نگاری سطوح شکست نمونه ها تعیین شد. با تحلیل نتایج آزمایش، دقت اندازه گیری و همچنین روابط مدول الاستیسیته و سطح مقطع قابل تحمل بار تعیین و نقش مدول یانگ دینامیکی در ارزیابی رفتار مکانیکی قطعات مورد بررسی قرار گرفت.