سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین عسکری پورگلویک – هیئت علمی گروه مدیریت
مریم گرگیج – کارشناسی مدیریت
فریبا حسن زاده – کارشناسی حسابداری

چکیده:

صنعت گردشگری از مهمترین بخش ها و عوامل رونق اقتصادی در بسیاری کشورها می باشد که توجه به آن در ایران نیز به دلیل وجود ظرفیت های بالقوه طبیعی و تاریخی، ضروری است. تقاضای بالای موجود در این صنعت موجب پیدایش هتل های کوچک و متوسط زیادی گشته و زمینه ورود کارآفرینان را به عنوان مدیران و صاحبان این هتل ها در صنعت گردشگری فراهم آورده، همچنین توجه به این نکته که درتحقیقات مختلف کمتر به مقوله کارآفرینی در این قبیل کسب و کارها پرداخته شده، اهمیت پرداختن به این موضوع را دو چندان می نماید. در مقاله حاضر، ضمن تعریف موضوع به مطالعه تطبیقی پژوهش های تجربی در زمینه کارآفرینی در صنعت گردشگری با نگاه به کسب و کار هتل های کوچک و متوسط و تبیین وجوه مشترک نتایج این تحقیقات پرداخته، به تاثیر عواملی چون خصوصیات کارآفرینانه ، مسائل و مشکلات پیش روی کارآفرینان در صنعت هتلداری و برخی ویژگی های جمعیت شناختی اشاره شد و پیشنهاداتی چون اتخاذ سیاست های حمایتی از طرف دولت و سرمایه گذاری و توجه بیشتر کارآفرینان و صاحبان این هتل ها در فن آوری های نوین برای بهبود بازاریابی و کسب مزیت رقابتی، ارائه گردید.