سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم آقاامیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
شهلا محمدزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
بهار سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
حمید علوی مجد – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده:

سابقه و هدف : استئوآرتریت یا آرتروز یکی از شایعترین بیماری های مفصلی در سنین سالمندی است واغلب منجر به ناتوانی می شود . تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط شیوه زندگی و ابتلا به استئوآرتریت صورت گرفته است . روش بررسی :در این مطالعه تحلیلی ، ۲۲۰ زن و مرد به روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه ۱۱۰ نفره تقسیم شدند. در ابتدا ازهر دو گروه اطلاعات دموگرافیک جمع آوری و سئوالاتی درباره سابقه و وضعیت بیماری ،و عادات تغذیه ،فعالیت وتحرک بدنی ،واستعمال دخانیات پرسیده شد.در این مطالعه ازآزمون های آماری کای دو و من ویتنی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است میانگین سنی بیماران ۶۰ سال بود و و ۵۹/۱% درصد از بیماران زن بودند اکثریت افراددر گروه مورد شاخص توده بدنی بین ۲۵-۲۹ و ۸۵/۲% از افراد گروه مورد هرگز پس ازیائسگی هورمون درمانی نکرده و(۳۲/۱۱% افراد گروه مورد خانه دارو ۶۵/۱% سابقه استفاده مکرر از پله،( ۶۴/۲% سابقه حمل مکرر بارسنگین و ۶۶/۱% همیشه به صورت چهارزانو می نشسته اند ودارای تاریخچه مثبت خانوادگی ابتلا به استئوآرتریت بودند مطالعه حاضر نشان داد شیوه زندگی نامناسب در ابتلا به استئوآرتریت در سنین سالمندی موثر است و با اصلاح آن می توان تا اندازه ایی از بروزآن پیشگیری کرد