سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی پور – شرکت توزیع برق استان لرستان
محمد بحرینی – شرکت توزیع برق استان لرستان
شمس الدین کمالوند – شرکت توزیع برق استان لرستان

چکیده:

تعرفه بندی برق یکی از اساسی ترین ارکان مدیریت بار می باشد. مدیریتتوزیع بار در طول شبانه روز و فصلهای سال است و هدف آن [load management] بارشبکه است . بهبود ضریب بار نخست باعث کاهش هزینه [load factor] بهبود ضریب بارهای تولید می شود و سپس ضرورت سرمایه گذاری برای ظرفیتهای جدید در زمینهتولید و انتقال نیروی برق را کاهش می دهد لذا تلاش می شود به منظور مدیریتبار و بهبود ضریب بار ، بهینه نمودن تعرفه بندی برق باید به عنوان یکی از مهمتریناهداف صنعت برق مطرح گردد. بدیهی است که رسیدن به این مهم نیز جز با مطالعات گستردهو بررسی تجربیات سایر کشورها امکان پذیر نیست .در این مقاله هدف بر آن است کهارتباط ساختار تعرفه ها مطرح و مقایسه شده و در پایان پیشنهاداتی در راستایتعرفه بندی در کشور ارائه گردد .