سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مریم سلیمی ترکمانی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
بهروز بیرشک – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
بنفشه غرایی –
روزبه نقشین –

چکیده:

این پژوهش باهدف بررسی ارتباط راهبردهای مقابله با شدت بیماری افسردگی اضطراب و سطح کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به آسم انجام شد دریک طرح پژوهشی پس رویدادی ۱۰۰نفر ۶۷نفر زن و ۳۳ مرد ازبیماران مبتلا به اسم مراجعه کننده به مطب پزشکان متخصص ریه درتهران مورد بررسی قرارگرفتند داده ها با استفاده ازپرسشنامه راهبردهای مقابله بلینگز و موس پرسشنامه افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم گرداوری و به کمک روش همبستگی و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرارگرفتند نتایج نشان داد که راهبردهای مقابله به ویژه راهبرد هیجان مدار با شدت بیماری و سطح کیفیت زندگی دربیماران مبتلا به آسم ارتباط معناداری وجود دارد.