سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته عابدی – دانشجویان کارشناسی ارشد
سعید افشاری –
محمدمهدی خطیب – دانشیار دانشگاه بیرجند
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

عوامل زیادی برجنس و نحوه قرارگیری رسوباتی که درمناطق مختلف برجا گذاشته می شود موثر می باشند ازجمله عوامل موثر می توان بجنس سنگهای منطقه آب و هوا و مهمتر از آن شرایط تکتونیکی حاکم را نام برد با بررسی نوع رسوبات و ساختمان های موجود دررسوبات به همراه تغییر ضخامت ورخساره می توان علاوه برمحیط تشکیل به جایگاه تکتونیکی آنها نیز پی برد رسوبات مخروط افکنه ای تحت تاثیر دو فرایند کلی جریانهای رودخانه ای Fluvial) و جریانهای خرده دار یا واریزه ای Debris flow رسوب می کنند رسوبات رودخانه ای دارای جهت گیری و گردشدگی خوب میباشند درحالیکه رسوبات واریزه ای فاقد جهت گیری و گردشدگی میب اشد هدف عمومی استفاده ازچینه شناسی کواترنری و ساختارها برای پی بردن به فرایندهای تکتونیکی سطحی است.