سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدعلی مدبرراد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهر
فرهنگ احمدی گیوی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده:

اقلیم استان یزد اقلیمی گرم و خشک است. استقرار بعضی الگوهای همدیدی می‌تواند در به وجود آمدن این شرایط در منطقه موثر باشد. بنابراین علاوه بر بررسی آماری پارامترهای اقلیمی، از قبیل بارش و دما، از دیدگاه بی‌هنجاری در یک دوره، انجام بررسی‌های همدیدی و دینامیکی در جهت شناخت عوامل موثر در بی‌هنجاری‌ها ضرورت دارد. در این راستا با استفاده از مقادیر میانگین ماهانه دما و مجموع بارش برای دوره ۱۹۸۴-۲۰۰۳ در دو ایستگاه یزد و طبس، بی‌هنجاری‌های ماهانه دما و بارش برای دو فصل گرم و سرد سال تعیین گردید. در بخش همدیدی نقشه‌های مرکز NCEP/NCAR به کار برده شده و در بخش دینامیکی از کمیتهای تاوایی، سرعت قائم، فرارفت دما و فرارفت رطوبت استفاده شده است. نقشه‌های خطوط هم دما و جهت باد غالب نشان می‌دهد که در هر دو فصل و در اکثر موارد فرارفت‌ هوای سرد در منطقه وجود دارد. در صورتی که سامانه کم فشار گرمایی در طول فصل گرم و یا جریان‌های پایدار در برخی از ماههای فصل سرد وجود داشته باشد، از شدت فرارفت هوای سرد کاسته می‌شود و حتی بی‌هنجاری متضاد با آن فرارفت در عناصر اقلیمی (دما و بارش) به چشم می‌خورد.