سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان
سهیلا قربان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان
محمدکریم معتمد – دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

روحیهی کارآفرینی و تعاون به عنوان یکی از موثرترین عوامل، نقشی بزرگ در اشتغال و بهبود وضعیت آن دارد، که این موضوع در دانش آموختگان رشته کشاورزی به دلیل ماهیت و نوع مهارت های عملی آنها نسبت به دیگر رشته های تحصیلی از اهمیت بالاتری برخوردار است.در این پژوهش که با روش میدانی انجام شده است، هدف، بررسی ارتباط روحیه کارآفرینی بر بهبود وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته کشاورزی بود. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه و با نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. حجم جامعه آماری ۹۶ نفر بود که ازبین دانش آموختگان رشته کشاورزی شهرستان همدان انتخاب شدند. در این پژوهش سوالات از طریق طیف لیکرت تدوین گردیدند. بعد از بررسی و مقایسه میانگین رتبه ای گویه های مربوط به کارآفرینی با استفاده از نرم افزار ،SPSS این نتایج حاصل گردید: عامل مجهز شدن دانشجویان و دانش آموختگان به مهارت های کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار با میانگین رتبه ای ۴٫۳ و نیز عامل حمایت، هدایت و نظارت بر مراکز کارآفرینی توسط دولت با داشتن میانگین رتبه ای ۳٫۶ ، از تاثیر گذارترین عوامل در کارآفرینی دانش آموختگان و در نتیجه بهبود وضعیت اشتغال آنها می باشند.