سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پیمان بهجتی – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا مهدوی – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
وحید دستجردی – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق ارتباط بین چقرمگی شکست و سرعت صوت در حین فرایند فراپیرسازی فولاد ماریجینگ M350 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پس از انجام عملیات آنیل انحلالی در دمای ۸۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت نمونه ها در دماهای ۵۱۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد برای ۳ ساعت پیرسختی شدند. برای تعیین چقرمگی شکست نمونه ها از آزمون ضربه و برای تعیین سرعت صوت از امواج آلتراسونیک طولی استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش دما استحکام و سرعت صوت نمونه ها کاهش و چقرمگی آنها افزایش می یابد. همچنین بررسی سطوح شکست نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی بازگشتی نشان داد که مکانیزم شکست با افزایش دما از حالت ترد به نرم تبدیل می شود.براساس نتایج پراش اشعه ایکس این تغییرات به تشکیل آستنیت بازگشتی با افزایش دمای پیر سازی نسبت داده شد.