سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا وصالی ناصح – کارشناس ارشد پژوهشی، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
عباس اکبرزاده –
روح اله نوری –
هادی کاربین –

چکیده:

تعیین میزان همبستگی بین متغیرهای آلاینده فیزیکی و شیمیایی موضوعی مهم در مدیریت کیفیت آب به منظور کاهش هزینه‌های تحقیقاتی به شمار می‌رود. در این تحقیق اطلاعات اندازه‌گیری شده در دو دوره مختلف از ۱۶ ایستگاه تالاب انزلی جهت تعیین ارتباط بین پارامترهای آلاینده فیزیکی و شیمیایی تالاب توسط روش تحلیل همبستگی کانونیک (CCA) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق در حالت کلی حاکی از ارتباط قوی بین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بود. بنابراین با توجه به این نتایج می‌توان استنباط نمود که منشأ هر دو دسته از پارامترهای آلاینده مذکور می‌تواند یکسان باشد. با توجه به این نکته که منشأ پارامترهای آلاینده شیمیایی در یک حوضه آبریز غالباً ناشی از منابع آلاینده انسان‌ساخت می‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که منشأ پارامترهای آلاینده فیزیکی نیز با توجه به نتایج CCA مشابه پارامترهای آلاینده شیمیایی است. همچنین مقایسه رابطه بین دو دسته پارامترهای مذکور در دو دوره مختلف تر و خشک، حاکی از وجود رابطه قوی بین این دو دسته در هر دو دوره و تأثیرپذیری بسیار اندک از دوره‌های تر و خشک بود.