سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مبتکر سرابی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
جواد اشجاری – دکتری زمین شناسی- آب شناسی، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
محمد جواد بلورچی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

فرونشست زمین در دشت تهران طی دهه گذشته روند رو به رشدی داشته و علاوه بر افزایش مساحت درگیر با این پدیده، نرخ فرونشست سالیانه نیز افزایش یافته است. این پدیده سبب بروز خسارتهای گسترده و ایجاد مشکلات متعددی در مناطق شهری، صنعتی و کشاورزی موجود در پهنه این دشت شده است. عوامل مختلفی در رخداد این پدیده دخیل میباشند که مهمترین عامل همواره افت سطح آب زیرزمینی در اثر ازدیاد برداشت عنوان میشود. با وجود دخالت عوامل مختلف در بروز این پدیده، با توجه به شواهد و اندازهگیریهای انجام شده به نظر میرسد در دشت تهران نیز افت سطح آب زیرزمینی عامل اصلی در رخداد فرونشست زمین باشد.