سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی خسروی – کارشناس ارشد معدن قرار گاه سازندگی خاتم الانبیا
کورش شهریار – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود منجزی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
محمد خسروتاش – کارشناس ارشد معدن

چکیده:

درسالهای اخیر دامنه کاربرد ماشینهای حفر تونل از نوع متعادل کننده فشار زمین EPB-TBM برای حفر تونلهای شهری در حال افزایش می باشد چرا که آنها توانسته اند کمترین جابجایی در سطح زمین را ایجاد بکننند یکی از عاملهای محدود کننده در بکارگیری ایننوع ماشین ها محدودیت کارایی آنها می باشد برای کاهش این محدودیت از عاملهای عمل آوری خاک استفاده می شود عامل عمل آوری با ایجاد تغییر در ساختار خاک می تواند برنرخ نفوذ این نوع ماشین ها تاثیر بگذارد این موضوع در ماشین حفر تونل از نوع متعادل کننده فشار زمین در خط ۷ مترو تهران دربخش جنوبی شمالی مورد بررسی قرارگرفته است برای این بررسی اطلاعات ثبت شده در ماشین در ۲۰۰ سیکل حفاری ۳۰۰ متر از طول تونل تحت شرایط ثابت بودن جنس زمین در دو حالت ثابت بودن دور کله حفار و نسبت انبساط فوم FER و همچنین متغیر بودن آن دو پارامتر مورد استفاده قرارگرفته است.