سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیامک نرگسی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مالی
شیما کلانتریان – کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی

چکیده:

کارآفرینی یک راه حل مناسب برای توسعه اقتصادی دردوره رکود اقتصادی نرخ بالای بیکاری و افزایش رقابت و انفجار اطلاعات می باشد ازطرفی تشکیل شرکت های کوچک و متوسط به عنوان سیاستی مهم درایجادمشاغل جدید محسوب میشود لذا پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه ای بین مهارتهای کارافرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی درکسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان کرمانشاه طرح و اجرا شده است به این منظور شرکت های شهرک صنعتی شهرکرمانشاه به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرارگرفته اند این مطالعه از دید روش از انواع پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی ازمنظر هدف کاربردی است برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های اثربخشی استاندارد آرنولد و فیلدمن شامل ۱۵ سوال و مهارته ای کارافرینانه مدیران محقق ساخته شامل ۲۲ سوال به کاربرده شد