سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصوره دهقانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز ایران
نرگس شمس الدینی – کارشناسان بهداشت محیط
اعظم سعیدی ابواسحاقی –
زهرا زمانیان –

چکیده:

درسالهای اخیر غلظت ذرات معلق درهوا افزایش یافته است این ذرات می تواند اثرات نامطلوبی برسلامتی انسان بگذارد مطالعات نشان میدهد که کیفیت هوای داخل ساختمان متاثر ازهوای بیرون است از انجایی که افراد قسمت قابل توجهی از وقت خود را درفضاهای بسته سپری می کنند و اندک مطالعاتی دراین زمینه موجود می باشد هدف ازاین مطالعه اندازه گیری غلظت ذرات معلق درهوای خارج و هوای داخل بیمارستان حافظ و تعیین ارتباط بین آنها است. مطالعه مقطعی دربیمارستان آموزشی حافظ شیراز ازمهرتاآذرماه ۱۳۹۰ انجام و نمونه برداری بصورت هفته ای دو باراندازه گیری درهوای داخل هربخش بیمارستان و هوای خارج صورت گرفت تعدادکل نمونه هایی که برای انالیز جمع اوری شد ۱۴۴نمونه که شامل ۲۴نمونه برای هربخش و هوای خارج می باشد نمونه برداری با استفاده ازدستگاه Aerosol MassMonitor مدل GT-331 ساخت SIBATA ژاپن برای اندازه گیری غلظت ذرات PM10 ٚ PM2.5 انجام شد