سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان
سارا مطهری – دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان
مریم قربانی – دکتری روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

شناخت درمانگران معتقدند که طرحواره های ناسازگار اولیه قدیمی ترین مؤلفه های شناختی محسوب شده و حتی گاهی اوقات پیش از آن که کودک زبان را بیاموزد شکل می گیرد (طرحواره های پیش کلامی) و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطلاعات در زیر آستانه ی هوشیاری اعمال می کند و حالتی خودآیند دارند. درمانگران معتقدند فنون فراشناختی فرد را قادر می سازد تا بتواند هر زمان که طرحواره ها فعال شدند با آنها مقابله کند افراد یاد می گیرند با بحث و استدلال شناختی با حالات هیجانی خود مقابله کرده و از تحریف اطلاعات محیط توسط طرحواره ها جلوگیری کنند. مطالعه حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین این مؤلفه های فراشناختی و طرحواره های ناسازگار می باشد.