سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس صبور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ، بلوار دانشگاه ، امیدیه
رضا شموسی محمدزاده –

چکیده:

در این تحقیق فیلم های اکسید وانادیوم با استفاده از روش سل ژل با انحلال پودر وانادیوم پنتاکساید V2O5 در محلول پراکسایدهیدروژنH2O2 تهیه شدند. پس از تهیه سل از آن جهت پوشش دهی بر روی زیر لایههای شیشهای جهت آنالیزهای (UV-VIS استقاده شد.سپس به مدت یک ساعت در دمای ۱۵۰ درجه تحت عملیات گرمایش قرار گرفتند. رنگ فیلمهای بدست آمده زرد مایل به نارنجی بود که مشابه فیلم های نازک پلی کریستالی وانادیوم پنتاکساید است. نتایج حاصل از نقش پراش پرتو ایکس نشان میدهد ساختار بالکی در دمای ۴۵۰ پلی کریستالی است. برای محاسبه ثابتهای اپتیکی فیلم ها از روش بهبنه سازی نامقید که تنها بر پایه طیف عبوری وابسته است، استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد افزایش دفعات غوطه وری ضخامت لایه ها را منجر می شود و این سبب افزایش ضریب شکست و ضریب جذب لایهها میشود.گاف نواری انرژی بدست آمده برای تمامی نمونه ها ۲٫۳eV است نتایج حاصل از میکروسکوپ نیرو اتمی نشان میدهد پارامترهای زبری فیلمهای تهیه شده با افزایش ضخامت نمونه ها افزایش می یابد.