سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین محمدی – کارشناس برنامه ریزی تولید شرکت سایپا
مهدی اصغرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی سازمانی
محسن محمدی – کارشناس مدیریت صنعتی

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم زنجیره تامین چابک و تعیین ارتباط بین چابکی و مزیت رقابتی درشرکت های تولیدی میباشد رقابت جهانی و تقاضای مشتریان درقرن ۲۱ ضمن افزایش چشمگیر با تلاطم و مخاطرات زیادی نیز همراه شدها ست امروزه محیطهای تجاری اقتصادی و سیاسی بیش از پیش درمعرض اتفاقات غیرمترقبه قراردارند درنتیجه موارد عدم اطمینان محیطی باعث شده است سازمان های امروزی با چالشهای جدی درزنجیره تامین روبرو شوند که از مهمترین آنها می توان به توانایی رویارویی با تغییرات درتنوع تقاضا توسعه خدمات کاهش هزینه های درون سازمانی بهبود وضعیت تحویل به موقع و کاهش زمان انتظار برای مشتری اشاره نمود بنابراین سازمان ها برای بقا نیازدارند تا به تلاطم بازار و تقاضای مشتری پاسخ دهند و تلاش خود را بردستیابی به چابکی هرچه بیشتر متمرکز نمایند چرا که چابکی به عنوان بستر مزیت رقابتی امکان پاسخگویی به تغییرات بازار و تقاضای مشتری را با سرعت بیشتری فراهم می نماید.