سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد اصلی زاده – تهران ایران
علیرضا سلوک دار –
نرگس سحابی –

چکیده:

یکی از بحرانهای عصرامروز آلودگی هوا می باشد که ورود مسائل زیست محیطی را به حوزه مدیریت منجر شده است مبحث زنجیره تامین سبز اشاره به رعایت مسائل زیست محیطی درتمامی چرخه عمر یک محصول دارد با توجه به تاکیدی که درسازمان ها بربهره وری شده و قوانین ملی و بین المللی محیط زیست مصالحه بین بهره وری و محیط زیست حائز اهمیت است پژوهش حاضر با هدف آشتی دادن صنایع و محیط زیست با استراتژی برد – برد به بررسی ارتباط بین زنجیره تامین سبز و بهره وری پرداخته است نتایج بدست امده از روش t-test وجود این ارتباط را تایید می کند.