سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید موحدی – استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه اصفهان
بهروز حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان
روح اله نکوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی،دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش ما برانیم تا رابطه ی بین دمای شبانه با میزان بارندگی ایستگاه سینوپتیکی سد درودزن در استان فارس را بررسی کنیم براساس تحلیل خوشه ای سه تیپ هوایی حاکم بر آن در طول سال به نامهای تیپ سرد و کم بارش، تیپ گرم و تیپ بسیار سرد و پربارش مشخص گردیده است نتایج تحلیل اماری نشان داد که در این منطقه با کاهش بارش دما افزایش می یابد و با کاهش دما احتمال بارش افزایش می یابد. بارشهای سبک ۶-۰ میلی متر از فراوانترین بارش منطقه محسوب می شود سیلهای شدید بدلیل بارش های سبک کم رخ می دهند دمای کمینه آن نیز در حدود ۲۲٫۵ درجه سانتی گراد است یخبندانهای شدید دراین منطقه کم رخ میدهد.