سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعلی نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
حامد فلاح – استادیارجهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

بهدلیل تحولات سریع درابعاد مختلف اقتصادی صنعتی و فرهنگی درچنددهه اخیر و نیاز کشور به تقویت ساختارهای دانش محور احتیاج به یک زمینه مناسب جهت تولید علم و فن به شدت احساس می شود ازاین رو پردختن به مقوله کارافرینی و تبیین نقشی که دانشگاه ها و مراکز آموزش کارافرینی دراین زمینه دارند و با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران که برپاسخگویی مراکز علمی پژوهشی و آموزش کشور به تقاضای اجتماعی فرهنگی و صنعتی تاکید شده است از این رو ایجاد ارتباط بین صنعت ودانشگاه اهمیت بسیاری یافته است از این دیدگاه ارتباط دولت دانشگاه وصنعت درایران نیاز به مطالعه و بررسی مجدد دارد راهکارهای فعلی نمی توانند جوابگوی شرایط جدید کشور باشند و اگر بخواهیم تحقق اهداف پی بینی شده شده درسند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران که درآن جامعه باید برخوردار از دانش پیشرفته درزمینه تولید علم و فناوری ور شد پرشتاب اقتصادی باشد لازم است رویکردهای جدیدی آغازشوند.