سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد نیازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

چکیده:

هدف این تحقیق ارتباط بین جو سازمانی مدارس و میزان خرده مقیاس های سلامت روانی معلمان تربیت بدنی زن شهر رشت بود. تعداد کل جامعه آماری ۱۵۰ نفر معلم تربیت بدنی زن از دو مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان شهر رشت بودند که کل جامعه به عنوان نمونه در نظرگرفته شد ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ۳۴ سوالی جو سازمانی OCDQ-RS که شامل ۵ بعد است دو بعد رفتار مدیر رفتار دستوری و رفتار حمایتی و سه بعد رفتار معلم رفتار ناامیدانه رفتار متعهدانه و رفتار صمیم را مشخص می سازد با اعتبار a=86%و پرسشنامه استانداردسلامت روانی ۲۸ سوال گلدبرگ که دارای ۴ مقیاس ملایم جسمانی اضطراب و اختلال خواب کارکرد اجتماعی و افسردگی که اعتبار و روایی آن در بیش از هفتاد کشور دنیا بین ۰/۸۲-۰/۹۲ r =درگروه های مختلف بدست آمده است.