سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو نظام خیاوی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
سهراب نظام خیاوی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر
کاوه نظام خیاوی – مسئول شبکه امور آب و فاضلاب مشکین شهر

چکیده:

پیش بینی دبی و تغییرات آن در یک رودخانه مفهوم اساسی در میدریت آبهای سطحی است از انجایی که اندازه گیری مستقیم دبی در رودخانه ها وقت گیر و پرهزینه است و گاهی اوقات امکان پذیر نمی باشد برای این منظور روابط بین دبی و اشل بصورت منحنی سنجه با استفاده از داده های اندازه گیری شده برآوردمی شود رودخانه قره سو در استان اردبیل از جمله رودخانه هایی است که هرساله با سیلهای خود خسارتهایی را به وجود می آورد آگاهی از مقدار دبی سیل در نقاط بالا دست برای اقدامات مدیریتی در پایین دست لازم و ضروری است دراین تحقیق با استفاده از نتایج اندازه گیری مستقیم دبی رودخانه قره سو در ایستگاه دوست بیگلو در طی دوره آماری ۳۰ سال روابط رگرسیونی دبی – اشل استخراج گردید که از بین آنها رابطه چند جمله ای برای برآورد دبی ها نتیجه بهتری داده است.