سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داوود نصر اصفهانی – کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورا
مهدی سلیمی – دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
منصوره سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

میر و همکاران (۴) هوش هیجانی را مجموعه ای از توانایی های استدلالی و هیجانی متمایز می دانند که نسبت به هوش اجتماعی توجه بیشتری به مسائل هیجانی و فرونشاندن مشکلات خصی و اجتماعی افراد دارد. افراد دارای هوش هیجانی بالا در داشتن رضایت از زندگی، بهره مندی از محیط خانوادگی و شریک شدن در احساسات اطرافیان نسبت به دیگران متفاوت بوده و معمولاً افرادی خونگرم، منظم، موفق، با انگیزه و خوش بینند. محققان مدل های بسیاری برای هوش هیجانی معرفی کرده اند که یکی از شناخته شده ترین و معروفترین این مدلها، مدل پنج بعدی گلمن است که در این تحقیق از این مدل استفاده شده است. این پنج بعد عبارتند از : ۱- خودآگاهی، ۲- خود تنظیمی، ۳-خودانگیزشی، ۴- همدلی و ۵- مهارتهای اجتماعی (۲). لذا هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و میزان اثر بخشی در معلمان تربیت بدنی بود.