سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردشیر شعبانی – مربی،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه پیام نور ایران
حسن نجاری نژاد – مربی،گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ایران
احمد شیبت – استادیار گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،ایران

چکیده:

تحولات و دگرگونی نظامهای اجتماعی – اقتصادی درعصرحاضرریشه درپیشرفت و تغییرات بوجود آمده درعلم و تکنولوژی دارد بدون تردید سازمان های عصرحاضربرای تداوم حیات و بقای خود نیازمند یافتن راه حل ها و روشهای جدیدی می باشند که منجر به نوآوری ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می شود دراین تغییرات و تحولات افراد یاسازمان هایی توانسته اند موفقتر ازدیگران عمل کنند و ازانقلابهای پرشتاب و پی درپی عرصه کس بو کارفرصت مغتنمی برای خود فراهم سازند درتحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثرکارافرینی کارافرینان مستقل و سازمانی درابعاد فردی و سازمانی درشرکت های تامین کننده قطعات ایران خودرو انجام شده و پس ازمرور مختصرمبانی نظری مربوط به کارافرینی به صورت عام و کارافرینی مستقل و سازمانی به صوت خاص مدل مفهومی ارایه گردید جامعه آماری به دو بخش کارافرینان مستقل ۶۵ نفر شامل معاونان مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ها و کارافرینان سازمانی ۲۶۰ نفرشامل مدیران و روسای شرکت های خودروسازی داخلی درنظر گرفته شدند