سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم شفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف اصلی این مقاله پیدا کردن یک رابطه بین امواج تجزیه شده جریان روزانه ایستگاه ونیار از طریق موجک و سری تولید شده جریان روزانه توسط فیلتر میانگین متحرک می باشد با توجه به ویژگی توزیع فرکانس های سری های زمانی هیدرولوژی و آنالیزهای موجک سری های زمانی که خود از فرکانس های مختلف تشکیل شده اند بوسیله مقیاس به فرکانسهای بالا و پایین تجزیه می شوند زیرسری های تقریبی بوسیله تجزیه موجکی و با استفاده از مقیاسهای بالاتر حاصل گردیده اند فیلتر میانگین متحرک برای کاهش دادن نویزهای تصادفی سیگنال بسیار بهینه هستند به نظر می رسد که فیلتر میانگین متحرک و زیرسری تقریبی دارای مشابهتهایی در صاف کردن سیگنال و از بین بردن نویزهای آن می باشند لذا در این مطالعه رابطه بین این دو با استفاده از جریان روزانه ایستگاه هیدرولوژی ونیار بررسی گردیده و نتایج همبستگی بالای این دو نوع فیلتر را نشان میدهد.