سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم اصل توفیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
انسیه جنابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

چکیده:

آنمی شایع ترین مشکل تغذیه ای زنان در سنین تولید مثل می باشد با وجود این که زنان در مورد بارداریمکمل آهن و اسید فولیک را دریافت می کنند شیوع ب الای آنمی دوران بارداری گزارش شده است اخیرا چاقی به عنوان یک عامل مهم در ایجاد آنمی در بعضی از پژوهش ها مورد بررسی قرارگرفته است این پژوهش با هدف تعیین ارتباط آنمی سه ماهه سوم بارداری با شاخص توده بدنی قبل از بارداری درزنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه سال ۱۳۸۸ انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر بود نمونه پژوهش زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی فاطمیه بودند که براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. زنان براساس میزان هموگلوبین هفته ۴۰-۳۸ بارداری به دو دسته آنمیک ۷۰ نفر هموگلوبین کمتر از ۱۱ گرم بر دسی لیتر و غیرآنمیک ۸۹ نفر هموگلوبین بیشتر مساوی ۱۱ گرم بر دسی لیتر تقسیم شدند.