سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریناز پور صفا – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست،مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پ
رویا کلیشادی – استاد گروه بیماری های کودکان،دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات رشد و نمو کو
شقایق حق جوی جوانمرد – استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پژشکی و مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربر
ابوطالب محمدی – دستیار مرکز تحقیقات محیط زیست،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،ایران

چکیده:

درکنگره جهانی علل سرطان که درایالات متحده تشکیل شد نتیجه گرفته شد که هوایی که انسان تنفس م یکند میتواند برای سلامتی او مضرباشد هوای شهرهای آلوده ای مانند تهران و اصفهان حاوی دههاماده شیمیایی سمی است که توسط کارخانجات و وسایل نقلیه دودزا ایجاد شده است تاکنون بیش از۱۰۰۰۰۰ ماده شیمیایی سنتزی و مصنوعی توسط انسان ساخته شده است که بصورت های مختلف با انسان تماس دارد و تعدادزیادی از این مواد شیمیای مصنوعی جهش زا و سرطان زا هستند و میتوانند به ایجادبیماریهای ژنتیکی منجر شوند تاکنون فرضیات مختلفی درمورد تاثیر آلودگی هوا برجنین مطرح و مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از این فرضیات ارتباط بین آلودگی هوا و بیان ژن CYP1A1 است سیتوکروم یک خانواده گسترده ازآنزیم هموپروتئینی است که درتمام موجودات زنده وجود دارد